top of page

Rabies

Rabies eli raivotauti on maailmanlaajuisesti esiintyvä Lyssa-viruksiin kuuluvan rabiesviruksen aiheuttama keskushermostosairaus. Rabies voi tarttua kaikkiin nisäkkäisiin ja se kuuluu Suomessa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien ryhmään. Virus tarttuu syljen välityksellä, joten tartunnan saa tyypillisesti puremistilanteissa. 

 

Virus vaikuttaa voimakkaasti keskushermostoon. Rabieksen oireet puhkeavat yleensä 2-7 viikon kuluessa tartunnasta. Oireiden puhjettua tauti johtaa nopeasti kuolemaan.

 

Rabieksen muodot jaetaan hiljaiseen ja raivoisaan. Raivoisa muoto on helpompi tunnistaa, sillä koira alkaa käyttäytyä aggressiivisesti. Koira voi mm. hyökkäillä raivokkaasti purren joko elottomia esineitä, toisia eläimiä tai ihmisiä kohti. Hiljaisessa muodossa koira on syrjäänvetäytyneen oloinen. Kummassakin tapauksessa ulkoisia oireita ovat silmien ja alaleuan roikkuminen sekä nielemisvaikeudet. Viruksen edetessä eläin lopulta halvaantuu ja kuolee. 

 

Rabiesta voi tehokkaasti ennaltaehkäistä rokottamalla. Ihmisillä taudin puhkeamista voidaan ehkäistä immunoglobuliinihoidolla ja rokotussarjalla, jotka aloitetaan 24 tunnin kuluessa puremasta.

 

Euroopan alueella todetut tapaukset dokumentoidaan WHO:n sivuille (https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries), jossa voi tehdä hakuja eri ajanjaksojen ja eläinlajien perusteella. 

 

Suomi on ollut vuoden 1991 jälkeen raivotautivapaa maa. Tämän jälkeen Suomessa on todettu rabies kahdella kotieläimellä: vuonna 2003 Virosta tulleella hevosella ja vuonna 2007 Intiasta laittomasti tuodulla koiranpennulla. Näissä yksittäistapauksissa kukaan ei saanut tartuntaa. 

 

Suomeen matkustavalle koiralle tulee antaa vähintään 21 vrk ennen tuontia raivotautirokotus hyväksytyllä valmisteella. Rokotuksesta tulee olla merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläin täytyy olla tunnistusmerkitty ennen rokottamista. Alle 12 viikkoa vanhoja eläimiä ei saa rokottaa. 

 

Lähteet:

Ruokavirasto (https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/raivotauti-eli-rabies/)

Duodecim Terveyskirjasto (https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00598)

WHO (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies sekä https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries

 

Teksti: Viipurin koirat ry

Rabieksen  torjunta Responsible Rescue -toiminnassa 
bottom of page