top of page

Multiresistentit bakteerit

Antibioottiresistenssi tarkoittaa sitä, että bakteeri on vastustuskykyinen eli resistentti jollekin tietylle antibiootille ja näin ollen antibiootti ei tehoa siihen. Bakteeri voi olla lääkeaineille resistentti joko luonnostaan tai hankitun ominaisuuden kautta. Liiallinen antibioottien käyttö on lisännyt resistenttien bakteerien esiintymistä ja niistä onkin tullut maailmanlaajuisesti kasvava ongelma sekä ihmisillä että eläimillä. Resistenttien bakteerien lisääntyminen vaikeuttaa infektioiden hoitoa, koska hoitoon tavallisesti käytetty antibiootti ei enää tehoa. Ensisijainen tavoite onkin vähentää näiden bakteerien esiintyvyyttä ja leviämistä. Paras tapa ehkäistä resistenttien bakteerien yleistymistä on vähentää antibioottien käyttöä. Esimerkiksi toistuvissa iho- ja korvatulehduksissa tulisi ensisijaisesti selvittää altistava syy ja hoidettava se.

 

Koirilla merkityksellisimmät resistentit kannat ovat MRSP, MRSA ja ESBL. Kirjainyhdistelmät kertovat bakteerien ominaisuuksista. MRSP, MRSA ja ESBL ovat zoonooseja eli ne voivat siirtyä eri lajien välillä, eläimeltä toiselle, eläimeltä ihmiselle, ihmiseltä eläimelle tai ihmiseltä ihmiselle. Kantaja voi olla myös oireeton eli hänellä on elimistössään resistentti bakteeri, mutta ei bakteerin aiheuttamaa tulehdusta. (Helsingin Yliopisto 7.10.2020)

 

Koiralta kantajuus voidaan selvittää sivelynäytteestä tehtävällä bakteeriviljelyllä. Viljelystä tehtävästä herkkyysmäärityksestä selviää myös ne antibiootit jotka yhä tehoavat bakteeriin. Tämän avulla myös resistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot voidaan usein hoitaa herkkyysmäärityksen pohjalta tehdyllä hoitosuunnitelmalla. Eläin voi myös vapautua kantajuudesta ajan myötä. (Evidensia 24.4.2019)

 

Riskiryhmässä resistenttien bakteerien kantajuudelle ovat tuontikoirat sekä koirat joilla on kroonisia iho- ja korvasairauksia tai -tulehduksia, joihin ovat joutuneet syömään useita antibioottikuureja. Eri maiden antibioottikäytännöt ja mahdollisesti runsaampi antibioottien käyttö lisää mahdollisuutta moniresistenttien bakteerien valikoitumiselle.

 

MRSP (metisilliinille resistentti Staphylococcus pseudintermedius)

Staphylococcus pseudintermedius on koiran iholla ja limakalvolla elävä bakteeri joka on hyvin yleinenterveillä eläimillä, mutta voi aiheuttaa myös infektioita, yleisimmin iho- ja haavatulehduksia. Myös luu- ja nivelinfektiot sekä virtsatietulehdukset ovat mahdollisia. MRSP ei aiheuta infektioita tavallista S. pseudintermediusta herkemmin, mutta mahdollisten tulehdusten hoito hankaloituu kun tehoavia antibiootteja on vähemmän. Terveelle eläimelle MRSP ei ole vaarallinen. MRSP-bakteeria esiintyy usein koirilla, jotka ovat syöneet paljon antibiootteja esimerkiksi iho- ja korvatulehduksiin. Näiden koirien katsotaankin kuuluvan riskiryhmään. Tutkimusten perusteella on arvioitu, että noin 10 % riskiryhmään kuuluvista koirista kantaa MRSP-bakteeria. (Ruokavirasto)

 

MRSP leviää yleensä eläinten välisessä kontaktissa, mutta saattaa kehittyä myös antibioottihoidon myötä. Se voi levitä myös ruokakuppien, harjojen, lelujen tai ihmisten käsien ja vaatetusten kautta koirasta toiseen. Tämän vuoksi eläinlääkäriasemilla MRSP-kantajaa hoidetaan kosketuseristyksessä. Ihmiseen MRSP siirtyy todennäköisesti hyvin lyhytaikaisesti eikä ihminen yleensä sairastu MRSP:n aiheuttamaan tulehdukseen, maailmalla on raportoitu vain harvoja yksittäisiä sairastapauksia. Kun perheessä on MRSP:tä kantava koira on todennäköistä, että perheen muut koirat ovat myös kantajia.

 

ESBL (extended-spectrum beta-lactamase)

ESBL-entsyymiä tuottava bakteeri on resistentti monille antibiooteille ja tästä syystä yleisimmin käytetyt antibiootit eivät tehoa bakteerin aiheuttamiin infektioihin ja ne ovat usein vaikeammin hoidettavissa. Yleisimmin entsyymiä tuottaa Escherichia coli – tai Klebsiella pneumoniae -bakteerit, joita löytyy terveiden koirien ja kissojen limakalvoilta ja suolistosta. E. coli on tavanomainen infektion aiheuttaja esim. virtsatietulehduksissa. (Evidensia 24.4.2019) ESBL on yleinen myös mm. ulkomailla matkustaneilla ihmisillä, esim Aasiassa matkustaneista 70% kantaa suolistossaan ESBL-bakteeria matkalta palatessaan (Lääkärilehti 25.11.2013) .

ESBL-kantajuus saattaa siirtyä lemmikistä omistajaan tai omistajasta lemmikkiin eritteiden välityksellä ja lähikontaktissa (naaman nuoleminen, lemmikki nuolee astiat jne).

 

MRSA (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus)

MRSA on beetalaktaamiantibiooteille vastustuskykyinen stafylokokkibakteeri. MRSA-kantajuus on koirilla harvinaista, mutta ihmisillä yleisempää. Koiraan se on voinut siirtyä jostain toisesta eläinlajista tai ihmisestä, koska Staphylococcus aureus ei kuulu koiran normaaliin mikrobistoon, kun taas ihmisellä, hevosella ja kissalla S. aureus on normaali iho- ja limakalvobakteeri. S. aureus voi aiheuttaa etenkin iho- ja haavainfektioita. (Helsingin Yliopisto 7.10.2020)

 

Hygieniaohjeita koiran omistajalle

1. Käsihygienia: Kädet tulee pestä runsaalla vedellä ja saippualla ennen koiran hoitotoimenpiteitä ja niiden jälkeen, ennen ruuanlaittoa ja ruokailua ja aina ulkoa saavuttaessa.

2. On hyvä estää koiraa nuolemasta ihmisen kasvoja tai mahdollisia haavoja.

3. Koiran ruoka- ja juoma-astiat tulisi pestä kuumalla vedellä ja pesuaineella päivittäin.

4. Moniresistentin bakteerin aiheuttama haava-/korva-/ihotulehdus tms.: Tulehtunutta aluetta käsiteltäessä käytetään kertakäyttöisiä hanskoja ja kädet pestään saippualla ennen ja jälkeen hanskojen käytön. Haavataitokset laitetaan suoraan roskiin, ei lattialle tai pöydälle. Eritetahrat imeytetään paperiin, ja alue puhdistetaan yleispuhdistusaineella ja desinfiointiaineella.

5. Koiran suuta ja peräaukon aluetta käsitellessä on hyvä käyttää kertakäyttöhanskoja.

6. Koiran jätökset on syytä kerätä. Erityisen tärkeää tämä on ESBL-kantajien kohdalla, sillä bakteeri leviää ulosteen välityksellä. Näin estät myös esimerkiksi suolistoloisten leviämisen. (Helsingin Yliopisto 7.10.2020- ELL Katarina Eskola, Helsingin yliopiston

eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen mikrobiologian laboratorio YESLAB, syyskuu 2020)

 

Lähteet:

https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/yeslab-kliinisen-mikrobiologian-laboratorio/elainlaakarille/elaimen-omistajalle

https://evidensia.fi/hoitovinkit/multiresistentit-bakteerit-lemmikeilla-esbl-mrsp-ja-mrsa/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-laakitseminen/moniresistentit-bakteerit/usein-kysyttya-mrspsta/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-laakitseminen/moniresistentit-bakteerit/usein-kysyttya-esblsta/

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/esbl-yleinen-aasian-matkaajilla/

 

Teksti: Rekku Rescue ry

bottom of page