top of page

Responsible Rescue -vastine Helsingin Uutisissa 22.12.2018 julkaistuun artikkeliin.

valitettavan yleistä rescuekoirista puhuttaessa. Tämän johdosta joukko suomalaisia rescueyhdistyksiä kehitti vastuullisen rescuetoiminnan Responsible Rescue -kriteeristön ja sitoumuksen vuonna 2018. Sitoutuneet järjestöt ymmärtävät rescuekoirien tuontiin liittyvät riskit ja toimivat yhteistyössä Suomen viranomaisten ja eläinlääkäreiden kanssa, niin, että tautiriskit, esim. juuri raivotaudin riski, olisi minimissään.

Järjestöt ovat sitoutuneet selviin ja käytännöllisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi raivotaudin osalta Responsible Rescue -sitoumuksen mukaan raivotautiriskialueelta tuotavan koiran tulee olla rokotettu vähintään kahteen kertaan ja viimeisestä rokotuksesta tulee kulua vähintään kuukauden varoaika ennen Suomeen tuontia. Järjestöt tekevät myös seulontana raivotaudin vasta-ainetestejä Suomeen lähteville koirille. Näin ollen Responsible Rescue -sitoumuksen alaisen järjestön kautta adoptoidulla koiralla on vain vähäinen riski kantaa raivotautia.

Responsible Rescue -järjestöt ovat perehtyneet hyvin tuontimaansa tautitilanteeseen ja jokaisella järjestöllä on oma kattava ja yksityiskohtainen lista testeistä, joita koirille tehdään ennen Suomeen tuloa. Tarkemmin kriteereihin voi tutustua Responsibe Rescuen sivuilla.

Responsible Rescue järjestöt haluavat korostaa sitä, että rescuekoiran adoptointia harkitsevien perheiden tulisi aina valita vastuullinen rescuejärjestö. Rescuekoirien adoptointia ei tulisi kieltää tai pelätä. Rescuekoiran adoptointiin liittyy paljon hyviä asioita. Kun koiran adoptoi vastuulliselta järjestöltä, auttaa samalla järjestön toimintaa kohdemaan eläinsuojelutilanteen parantamiseksi. Jokainen Responsible Rescue -järjestö auttaa rescuekoiria paikallisesti mm. rahoittamalla sterilointikampanjoita.

Olemme ylpeitä Suomen hyvästä tautitilanteesta ja viranomaisten toiminnasta tämän tilanteen ylläpitämiseksi. Responsible Rescue -kriteerien noudattamiseen sitoutuneet järjestöt haluavat omalla toiminnallaan edesauttaa tätä.

Helsingissä 23.12.2018

Responsible Rescue -sitoutuneet rescuejärjestöt

Rokotus.jpg

Helsingin Uutiset kirjoitti 22.12.2018 Romaniasta tuodusta koirasta, joka puri naishenkilöä. Jutun voi lukea täältä.

 

Tapauksen uutisoinnissa herätettiin kysymys niistä riskeistä, joita liittyy raivotautialueilta tuotuihin koiriin, ja rescueyhdistysten vastuusta. Artikkelissa haastateltiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäriä Sari Haikkaa, jonka mielestä rescuekoirien tuonti pitäisi kieltää.

Tuonnin kieltäminen ja vastuullisen rescuetoiminnan sekoittaminen pentutehtailuun ja yksityiseen koirakauppaan on

bottom of page